Ogłoszenia parafialne

18.04.2021 r. - 3. po Wielkanocy

Hasło tygodnia: Ja jestem dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I Ja daję im żywot wieczny. (J 10,11a.27-28a)

 

Teksty liturgiczne: 1 P 2,21b-25; J 10,11-16(27-30)

Tekst kazalny: Ez 34,1.2(3-9)10-16.31

Introit: 47 (I)

Pieśni: 534 , 602 , 203 , 202

Ogłoszenia:

1.    Z uwagi na panujące zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2 proszę o stosowanie masek ochronnych, dezynfekcję rąk oraz o zachowanie dystansu społecznego.

2.    Następne nabożeństwo odbędzie się w niedzielę 25.04 – 3. Niedziela po Wielkanocy - o godz. 900.

3.    Dzisiaj o godzinie 15.50 - w programie 3 TVP, nadawane będzie nabożeństwo z kościoła w Łęgutach na Mazurach, który należy do parafii w Ostródzie. Kazanie wygłosi ks. Wojciech Płoszek. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa.

4.    Od Święta Zmartwychwstania Pańskiego do Święta Zesłania Ducha Świętego w całym naszym kościele zbierana jest ofiara na Bratnią Pomoc imieniem Gustawa Adolfa - lista wyłożona przy wyjściu z kościoła.

5.    W najbliższym tygodniu lekcje religii wg ustalonego planu będą prowadzone zdalnie.

Kancelaria parafialna

Chwilowo kancelaria parafialna jest nieczynna.

We wszelkich sprawach administracyjnych
i duszpasterskich prosimy kontaktować się z kancelarią parafii w Piotrkowie Trybunalskim. 

Więcej informacji

Kim jesteśmy?

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich i pozostaje częścią jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, który został założony przez Jezusa Chrystusa w dniu zesłania Ducha Świętego. Nazwa Kościoła nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Więcej informacji

Aktualności

© Parafia ewangelicko-augsburska w tomaszowie mazowieckim 2016

Realizacja:

...