Ogłoszenia parafialne

10.04.2022 r. - 6. Pasyjna - PALMARUM

Hasło tygodnia: Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,14b-15

 

Teksty liturgiczne: Iz 50,4-9; Flp 2,5-11

Tekst kazalny: J 17,1-8

Introit: 39

Pieśni: 136 , 154 , 166 , 11.

Ogłoszenia: