Chrzest

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2404 z D:\Mail\Luteranie\tomaszow\includes\menu.inc).

„Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy”.

1J 3,1

 

Chrzest jest wyrazem zbawczej woli Bożej względem nas oraz nakazem Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa – Syna Bożego. W udzielanym sakramencie Chrztu Świętego obietnica Boża łączy się z widzialnym elementem wody. Stąd Chrzest przyjmuje formę trzykrotnego polania głowy wodą, co czyni się w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W sakramencie tym Bóg przyznaje się do człowieka, który wchodzi tym samym do rodziny Bożych dzieci. To z kolei jest zapewnieniem Bożego wsparcia w trudnych chwilach, ochrony przed złem i początkiem nowego życia, które stoi pod znakiem miłości i przebaczenia. 

Co do zasady, Kościół Ewangelicko-Augsburski chrzci małe dzieci w obecności ich rodziców oraz wybranych rodziców chrzestnych. Niemniej jednak, zwyczajną praktyką zborów wczesnochrześcijańskich było chrzczenie dorosłych. Jeżeli ktoś dojdzie w swoim życiu do świadomej decyzji prowadzącej go w wierze do chrztu, sakrament ten jest udzielany, jednak tylko pod warunkiem, że człowiek ten nie przyjął wcześniej chrztu (nawet w innym Kościele). Chrzest zostaje wpisany w całe dzieje wiary człowieka i odmienia raz na zawsze ludzkie drogi. Dlatego sakramentu tego się nie powtarza.

Przed chrztem rodzice dziecka wraz z rodzicami chrzestnymi umawiają się z duchownym na rozmowę, podczas której wytłumaczona jest waga i znaczenie sakramentu, obietnice, jakie łączą się z Chrztem, obowiązki pierwszych przewodników w wierze (rodziców i chrzestnych) oraz przebieg ceremonii. Na spotkanie należy przynieść Odpis Aktu Urodzenia wydawany przez USC. Na podstawie tego dokumentu wpisywane są dane do kartoteki parafialnej. Jeżeli rodzice chrzestni nie należą do parafii, muszą dostarczyć zaświadczenie o posiadaniu prawa do roli rodzica chrzestnego ze swojej parafii. Podobne zaświadczenie dostarczają osoby pochodzące z innego Kościoła chrześcijańskiego. Rodzicami chrzestnymi nie mogą zostać osoby niewierzące lub nienależące do żadnego Kościoła. Wiąże się to ze szczególną rolą, jaką odegrać mają w życiu duchowym młodego chrześcijanina. Rola ta nie ogranicza się jedynie do bycia bliską osobą, choć jest to ważne i wskazane, ale do przekazywania od najmłodszych lat odpowiednich postaw człowieka świadomego swojego życia z Bogiem. Wymagane jest, aby co najmniej jedno z rodziców chrzestnych było wyznania ewangelicko-augsburskiego. W punkcie dotyczącym przygotowań do Chrztu należy również nadmienić, iż sakramenty w Kościele Ewangelicko-Augsburskim są darmowe.

Chrzest odbywa się w kościele podczas nabożeństwa głównego. Praktyka ta bierze się z faktu, iż sakrament ten jest, obok radości rodziców i rodziców chrzestnych, również świętem całej parafii i Kościoła powszechnego. Pojawia się bowiem wśród nas kolejne dziecko Boże, które objęte jest wspólną obietnicą prowadzenia do życia wiecznego. Szczegóły ceremonii omawia się na spotkaniu przedchrzestnym z duchownym.

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna w Tomaszowie Mazowieckim jest nieczynna.

We wszelkich sprawach administracyjnych prosimy kontaktować się z kancelarią parafii w Piotrkowie Trybunalskim. W sprawach duszpasterskich zachęcamy do kontaktu z wikariuszem Parafii, ks. Bogusławem Sebestą.  

Więcej informacji

Kim jesteśmy?

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich i pozostaje częścią jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, który został założony przez Jezusa Chrystusa w dniu zesłania Ducha Świętego. Nazwa Kościoła nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Więcej informacji

Aktualności

© Parafia ewangelicko-augsburska w tomaszowie mazowieckim 2016

Realizacja:

...