Nowa Rada Parafialna

W Święto Epifanii (6 stycznia br.) Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej ks. bp Jan Cieślar, w asyście proboszcza administratora ks. Wiesława Żydla, wprowadzili w urzędowanie nową, 6-osobową Radę Parafialną. Wszystko odbyło się po Wyznaniu Wiary. Członkowie nowej Rady przystąpili do ołtarza i złożyli swoje ślubowanie, po uprzednim wsłuchaniu się we fragmenty Słowa Bożego, jak i paragrafy Prawa Kościelnego. Biskup Cieślar każdego osobiście wprowadził w urzędowanie poprzez podanie ręki. Po instalacji biskup diecezji wygłosił świąteczne kazanie, a następnie wszyscy mogli przystąpić do Stołu Pańskiego. Na zakończenie biskup udzielił wszystkim zgromadzonym Aaronowego Błogosławieństwa.

Nowej Radzie Parafialnej życzmy owocnej pracy!


Kancelaria parafialna

Chwilowo kancelaria parafialna jest nieczynna.

We wszelkich sprawach administracyjnych
i duszpasterskich prosimy kontaktować się z kancelarią parafii w Piotrkowie Trybunalskim. 

Więcej informacji

Kim jesteśmy?

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich i pozostaje częścią jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, który został założony przez Jezusa Chrystusa w dniu zesłania Ducha Świętego. Nazwa Kościoła nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Więcej informacji

Aktualności

© Parafia ewangelicko-augsburska w tomaszowie mazowieckim 2016

Realizacja:

...