Nowa Rada Parafialna

W Święto Epifanii (6 stycznia br.) Zwierzchnik Diecezji Warszawskiej ks. bp Jan Cieślar, w asyście proboszcza administratora ks. Wiesława Żydla, wprowadzili w urzędowanie nową, 6-osobową Radę Parafialną. Wszystko odbyło się po Wyznaniu Wiary. Członkowie nowej Rady przystąpili do ołtarza i złożyli swoje ślubowanie, po uprzednim wsłuchaniu się we fragmenty Słowa Bożego, jak i paragrafy Prawa Kościelnego. Biskup Cieślar każdego osobiście wprowadził w urzędowanie poprzez podanie ręki. Po instalacji biskup diecezji wygłosił świąteczne kazanie, a następnie wszyscy mogli przystąpić do Stołu Pańskiego. Na zakończenie biskup udzielił wszystkim zgromadzonym Aaronowego Błogosławieństwa.

Nowej Radzie Parafialnej życzmy owocnej pracy!


Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna w Tomaszowie Mazowieckim jest nieczynna.

We wszelkich sprawach administracyjnych prosimy kontaktować się z kancelarią parafii w Piotrkowie Trybunalskim. W sprawach duszpasterskich zachęcamy do kontaktu z wikariuszem Parafii, ks. Bogusławem Sebestą.  

Więcej informacji

Kim jesteśmy?

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich i pozostaje częścią jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, który został założony przez Jezusa Chrystusa w dniu zesłania Ducha Świętego. Nazwa Kościoła nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Więcej informacji

Aktualności

© Parafia ewangelicko-augsburska w tomaszowie mazowieckim 2016

Realizacja:

...