Prezydium Rady Parafialnej

W dn. 26 stycznia 2018 r., podczas posiedzenia Rady Parafialnej, ukonstytuowała się nowa Rada Parafialna oraz wybrano jej prezydium w składzie:

Prezes Rady Parafialnej – ks. ppłk Wiesław Żydel
Kurator Rady Parafialnej – p. Zuzanna Matyjaszczyk
Sekretarz Rady Parafialnej – p. Roman Czajka
Skarbnik Rady Parafialnej – p. Jolanta Wangert

Życzymy owocnej pracy na rzecz naszej Parafii!


Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna w Tomaszowie Mazowieckim jest nieczynna.

We wszelkich sprawach administracyjnych prosimy kontaktować się z kancelarią parafii w Piotrkowie Trybunalskim. W sprawach duszpasterskich zachęcamy do kontaktu z wikariuszem Parafii, ks. Bogusławem Sebestą.  

Więcej informacji

Kim jesteśmy?

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich i pozostaje częścią jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła, który został założony przez Jezusa Chrystusa w dniu zesłania Ducha Świętego. Nazwa Kościoła nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.

Więcej informacji

Aktualności

© Parafia ewangelicko-augsburska w tomaszowie mazowieckim 2016

Realizacja:

...